Alumnes del Cicles Formatiu Elèctric. Treballs personals
Curs 2013/2014. 
El que ofereix el Departament Elèctric del Centre


1.- Projecte FPNET opta al Premi "Àngel Giné"
Els alumnes de 2n opten al premi Àngel Giné a través del crèdit de síntesi que desenvolupen durant 2 anys.Aquest premi es dona el divendres dia 30 de maig 


2.- Projecte innovació "Crea Empresa"
Participació dels alumnes de 2n del cicle al concurs nacional d'innovació "Crea Empresa 2014" a la univeritat Jaume I de Castelló
http://elecjv.centrenet.cat/


3.- Projecte "FPNET"
Es realitza durant els 2 cursos que fa l'alumne en el nostre cicle
http://www.xtec.cat/~fgarrido/cf/1_aiexa/cap_2014.htm


4.- Fira de la FP a Lleida
Es nostres alumnes cada any participen activament en el muntatge i durant la fira en l'estan atenent a altres estudiants informant-los que es fa en el cilce.
http://premsa.centrenet.cat/7---els-nostres-alumnes/2---fires/8na-edicio---any-2014


5.- Projecte "Innovació en Gestió d'Ocupació"
Es nostres alumnes aprenen a gestionar i a comunicar les seves actitud i capacitats per tal de saber vendre la serva marca personal a l'empresari.
http://premsa.centrenet.cat/2---oficina-jove/1-programa-gestio-ocupacio


6.- Interacció amb el Centre Empresarial d'Innovació
Participem de forma activa dins el C.E.I. Borges compartint activitats amb autònom i empresaris en el àmbit de la innovació en el mon laboral i empresarial.
http://cfe.centrenet.cat/3---ceei-borges/visita-al-centre-cei-borges-blanques


7.- Interacció amb Oficina Jove de Borges
Compartim activitats amb autònom i empresaris en el ambit de la innovació en el mon laboral i empresarial.
http://cfe.centrenet.cat/2---oficina-jove/oficina-jove-blogspot


8.- Assessorament d'empreses i professionals reconeguts
Es nostres alumnes aprenen a gestionar i a comunicar les seves actitud i capacitats per tal de saber vendre la serva marca personal a l'empresari. A més a més aprenen a posicionar-se per internet i relacionar-se amb empresaris i altres professionals.
http://www.xtrategics.com/#


9.- Coaching. Presa de contacte
Es alumnes del nostre cicle prenen contacte amb professionals de coaching per saber que ell poden i que tenen capacitats per poder fer el que es proposin.
http://cfe.centrenet.cat/4---autoestima/autoestima02


10.- 4r ESO interacciona amb el Cicle Formatiu Elèctric
Es alumnes de 4r ESO que fan el crèdit al Cicle Formatiu Elèctric per conèixer de primera ma el que es fa al cicle i el caire innovador es fa dia a dia.
http://www.xtec.cat/~fgarrido/cf/4_aeso/index.htm


11.- 3r ESO introducció al treball en internet
Es alumnes de 3r ESO del centre prenen contacte amb els nostres projectes a través del crèdit que els oferim.